Vedení účetnictví

Outsoucing ekonomických agend je moderní forma přenesení neproduktivních činností souvisejících s podnikáním na externí, vysoce specializovaný subjekt. Mezi hlavní výhody této formy plnění zákonných povinností patří

  • agenda je zpracovávána specialisty s vysokou odborností a vzájemnou zastupitelností
  • úspora režijních nákladů na mzdy, vybavení pracoviště, hardware a software, školení zaměstnanců
  • garance za dodržování všech zákonných termínů daných právními předpisy
  • výsledky zpracování ekonomických, personálních a mzdový agend jsou přístupny pouze oprávněným osobám
  • převzetí finanční odpovědnosti za případné nesprávnosti zpracování účetnictví a daní

 

Podrobnější informace najdete na www.cmiel.cz